Pancíř sv. Patrika

Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest,skrze jeho ukřižování i pohřeb,skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení,skrze je návrat při posledním soudu. Povstávám dnes skrze lásku cherubínů,poslušnost andělů, podrobenost archandělů,skrze…

Bolest nad svátostí smíření

Dříve než začnete číst tuto knížku, slibte mi dvě věci. První je, že se nebudete pohoršovat nad tím, jak zpočátku mluvím o vážných věcech s rozvernou ironií. Pravda je někdy moc těžká a je dobře setkat se s ní v jejím úsměvném tvaru. Druhá je, že se…

CSM Tábor Klokoty - Informace

22. březen - SVĚTOVÝ DEN VODY aneb Voda - pít z kohoutku?

Z pohledu na nákupní košíky naplněnými různými druhy balených vod se zdá, že voda tekoucí v našich domácnostech není k přímému pití téměř použivána. Mnozí se domnívají, že "voda z kohoutku" není vhodná k pití. Voda tekoucí v našich domácnostech je…

Klonování lidských buněk: Kdy půjde opravovat člověk?

Jagg.cz Linkuj.cz vybrali.sme.sk Facebook MySpace Google Delicious Digg Reddit × zavřít Klonování, neboli výměna buněčných jader v savčím vajíčku pod mikroskopem.větší obrázek Worcester/Praha - Nebývá to obvyklé: Lékaři vyvíjejí léčebnou metodu,…

Triky s rukama

Aneb co se dá s nimi všechno dělat o-)

Myšlenky lehké jako vzduch

Autor: William Hazlitt Malá ochutnávka z jedné kapitolky: Ctnost není zadarmo Proč je tak těžké být spravedlivý k druhým? Protože uznáváme jejich zásluhy, jen když nepřekážejí naším zájmům; v opačném případě se jimi cítíme ohroženi. K tomu, abychom…

Máme věřit zjevení svatých?

Milan Koukal (18. 07. 2008)Každý z nás asi zná jméno poutního místa; mnohdy tam vyvěrá údajně zázračně léčivá voda. Neplatí to jen o francouzských Lurdech, ale i o mnoha jiných místech v různých koutech světa, kde se zjevila Panna Maria. Skeptikové…

2. neděle adventní

___2.NEDĚLE ADVENTNÍ___ BŮH PŘICHÁZÍ, ABY Z NÁS SŇAL TÍHU NAŠÍ VINY, ABY NÁM DAROVAL NOVOU SVOBODU Jan Křtitel vyzývá ,,připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky''. Mnozí Janovi současníci uposlechli tuto výzvu a dali se pokřtít v Jordánu,…

1. neděle adventní

__1.NEDĚLE ADVENTNÍ__ BŮH PŘICHÁZÍ,ABY PŘED NÁMI OTEVŘEL NOVOU PERSPEKTIVUProrok Izaiáš jako maják ukazuje cestu, po níž může Bůh přijít ke svému lidu, a to cestu očištění lidského srdce.,,Ty, Hospodine, jsi náš otec, ,náš vykupitel' je tvoje dávné…