Z pohledu na nákupní košíky naplněnými různými druhy balených vod se zdá, že voda tekoucí v našich domácnostech není k přímému pití téměř použivána. Mnozí se domnívají, že "voda z kohoutku" není vhodná k pití. Voda tekoucí v našich domácnostech je většinou upravená povrchová voda, hygienicky i zdravotně nezávadná a je jí možno bez obav používat přímo k pití, stejně jako k přípravě nápojů a pokrmů. Měla by tvořit základ našeho pitného režimu. Pro zvýšení chuťové atraktivity je možno ji ochutit citronovou šťávou, ovocným džusem.

Denně bychom měli vypít nejméně 1,5 l vody v různé úpravě a formě průběžně během dne! Balené vody využijeme jistě s výhodou pro obměnu a zpestření, když cestujeme, pobýváme-li v místech, kde nejsou ověřené zdroje pitné vody, nebo máme doma kojence, jehož organismus je přece jen citlivější zejména na obsah dusičnanů ve vodě a potravě.

Chceme-li našemu tělu dodat některé minerální látky, které jsou obsaženz v různých druzích minerálních vod, je vhodné si v přiměřené míře, maximálně však 0,5 l za den, dopřát balenou vodu minerální a druhy střídat.

Přírodní minerální vody jsou podzemní vody z přirozených nebo měle navrtaných zdrojů. Mohou být syceny nebo dosycovány oxidem uhličitým. Množství rozpuštěných minerálních látek je uváděno proto, aby např. lidé, kteří mají omezovat např. množství sodíku nebo naopak mají přívod některého prvku zvýšit (magnézium,draslík, vápník), podle údaje mohli přívod a spotřebu těchto vod regulovat.

Balené stolní vody jsou také z podzemního zdroje, který musí vyhovovat podmínkám pro trvalé a přímé požívání dětmi a některými dalšími skupinami populace a vybranými zdravotními potížemi.

Balené pitné vody jsou určené ke spotřebě obyvatelstvem a platí pro ně stejná kritéria jako na pitnou vodu, tzv. z kohoutku. Mohou to být tedy i vody povrchové. Jsou nejčastěji používány jako bezpečný zdroj pitné vody v místech bez vodní sítě nebo ve výjmečných situacích, jako jsou povodně apod.