Archiv Prosinec 2008

Máme věřit zjevení svatých?

Milan Koukal (18. 07. 2008)Každý z nás asi zná jméno poutního místa; mnohdy tam vyvěrá údajně zázračně léčivá voda. Neplatí to jen o francouzských Lurdech, ale i o mnoha jiných místech v různých koutech světa, kde se zjevila Panna Maria. Skeptikové…

2. neděle adventní

___2.NEDĚLE ADVENTNÍ___ BŮH PŘICHÁZÍ, ABY Z NÁS SŇAL TÍHU NAŠÍ VINY, ABY NÁM DAROVAL NOVOU SVOBODU Jan Křtitel vyzývá ,,připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky''. Mnozí Janovi současníci uposlechli tuto výzvu a dali se pokřtít v Jordánu,…