rubrika Víra


2. neděle adventní

___2.NEDĚLE ADVENTNÍ___ BŮH PŘICHÁZÍ, ABY Z NÁS SŇAL TÍHU NAŠÍ VINY, ABY NÁM DAROVAL NOVOU SVOBODU Jan Křtitel vyzývá ,,připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky''. Mnozí Janovi současníci uposlechli tuto výzvu a dali se pokřtít v Jordánu,…

1. neděle adventní

__1.NEDĚLE ADVENTNÍ__ BŮH PŘICHÁZÍ,ABY PŘED NÁMI OTEVŘEL NOVOU PERSPEKTIVUProrok Izaiáš jako maják ukazuje cestu, po níž může Bůh přijít ke svému lidu, a to cestu očištění lidského srdce.,,Ty, Hospodine, jsi náš otec, ,náš vykupitel' je tvoje dávné…

ČTYŘI SVÍČKY

Hořely čtyři svíčky na adventním věnci, tak tiše, že bylo slyšet jak svíčky začaly hovořit. První svíčka vzdychla a řekla: ,, Jmenuji se Mír.Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují."Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela…

Hymnus

Tento hymnus, se rád modlíval svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu.Dostala jsem jej k narozeninám a ráda se o něj tady podělím s vámi. Zdrávas, hvězdo moří, Živitelko Boží,ustavičná Panno,blahá nebes bráno! ,,Ave'' Tobě pělaústa Gabriela:mír nám…