Archiv Listopad 2008

1. neděle adventní

__1.NEDĚLE ADVENTNÍ__ BŮH PŘICHÁZÍ,ABY PŘED NÁMI OTEVŘEL NOVOU PERSPEKTIVUProrok Izaiáš jako maják ukazuje cestu, po níž může Bůh přijít ke svému lidu, a to cestu očištění lidského srdce.,,Ty, Hospodine, jsi náš otec, ,náš vykupitel' je tvoje dávné…