Archiv Září 2017

Pancíř sv. Patrika

Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest,skrze jeho ukřižování i pohřeb,skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení,skrze je návrat při posledním soudu. Povstávám dnes skrze lásku cherubínů,poslušnost andělů, podrobenost archandělů,skrze…