Tento hymnus, se rád modlíval svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu.

Dostala jsem jej k narozeninám a ráda se o něj tady podělím s vámi.

 

Zdrávas, hvězdo moří,

 Živitelko Boží,

ustavičná Panno,

blahá nebes bráno!

 

,,Ave'' Tobě pěla

ústa Gabriela:

mír nám vlej, když jméno

Eva zpět je čteno.

 

Rozvaž pouta viny,

slepoty vzdal stíny,

zbav nás všeho zlého,

zdroj buď dobra všeho.

 

Ukaž nám, žes Matka:

prosba Tvá je sladká

sluchu Syna Tvého,

pro nás zrozeného.

 

Panno požehnaná,

milostí jsi schrána:

změň nás v prosté viny,

v tiché, čisté syny!

 

Dopřej nám žít čistě,

ať kráčíme jistě

k Tobě do Tvé říše

patřit na Ježíše.

 

Ctěme Boha Otce,

chvalme Boha Syna,

slavme Boha Ducha:

Třem buď pocta jedna.

Amen.